CÔNG CỤ TẠO MÃ QR CODE TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ

Sau khi tạo xong có thể dùng thiết bị smartphone có trang bị camera và ứng dụng quét mã QR để kiểm tra thông tin. Hoặc đơn giản click vào hình ảnh chọn lưu lại hình ảnh để đưa vào card visit, sản phẩm ...

Nhập thông tin ví dụ: Một địa chỉ trang web, tên, email ...

Thông tin tạo QR Code:
Chất lượng xuất:
Size: