CÔNG CỤ TẠO MÃ QR CODE TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍThông tin tạo QR Code:  (Ví dụ: Một địa chỉ trang web, tên, email ...)

Chất lượng xuất:   Size:   Sau khi tạo xong có thể dùng thiết bị smartphone có trang bị camera và ứng dụng quét mã QR để kiểm tra thông tin. Hoặc đơn giản click vào hình ảnh chọn lưu lại hình ảnh để đưa vào card visit, sản phẩm ...

Một công cụ miễn phí hỗ trợ miễn phí từ NGÔI SAO SỐ.