Color coding tool

Choose a quick color code to include on your website or send it to your design partners

Bộ công cụ phát triển web

Lấy mã màu thông thường


Lấy mã màu bao gồm RGB và HSV

Bấm vào ô dưới để màu cần lấy:

R
G
B
H
S
V