Công cụ lấy mã màu

Chọn ngay một mã màu nhanh chóng để đưa vào trang web hoặc gởi cho các đối tác thiết kế của bạn

Bộ công cụ phát triển web

Lấy mã màu thông thường


Lấy mã màu bao gồm RGB và HSV

Bấm vào ô dưới để màu cần lấy:

R
G
B
H
S
V